Alabaster

ALABASTER

Alabaster je kamen drevnog Egipta koji otkriva tajne iz doba građenja piramida. Sa njim prepoznajemo nebesa i Božanska stanja u sebi. Stimuliše meditaciju.

Alabaster ima spiritualne i isceljujuće kvalitete. Promoviše praštanje pomažući održavanje zrelosti i smirenosti za vreme stresnih stanja kao i praštanje drugih prema nama. Pomaže u odabiru duhovnog puta i pronalaženju sebe na tom putu. On ima moć privlačenja stvari koje su nam potrebne i odbijanja onih koje nisu.

Alabaster privlači energiju ostalih kamenova iz svoje okoline, asimilira njihovu energiju i tako vam daje kombinovanu energiju dva i više kamenova. Ako je izrezbaren hijeroglifama ili u nekoj geometrijskoj formi pokreće mentalne aktivnosti. Dovodi do spoznaje o Božanskoj slobodi i postizanju Božanskog stanja svesti.

Vrlo je dobar u tretmanu srčanih oboljenja, smanjuje unutrašnji bes.

Ima razne boje kao i mermer. Najviše se koriste bele i bež varijante.


prilagodila: Pustinjska ruža)

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

One thought on “Alabaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *