Čakre

Čakre

GLAVNI VITALNI CENTRI ZA NAPAJANJE TELA ENERGIJOM

Svi imamo unutrašnji svet i ne treba sumnjati u to. Razumevanje čakri je jedan od najefikasnijih načina da se dostignu različiti nivoi svesti koja nam je dostupna. Čakre nam otvaraju put ka identifikaciji tipa energije koji doživljavamo kao iskustvo.

U istočnjačkoj medicini i filozofiji, koja je davno pre zapadne otkrila „da je sve energija“, čakre ili energetska središta ustanovljena su i priznata već hiljadama godina, a danas se sve više uvažavaju i u zapadnoj kulturi.

Čakre ili energetski centri se nalaze na glavnom meridijanu koji započinje u korenu lumbalnog dela kičme i završava na temenu glave.On se zove još i kundalini ili glavni životni stub našeg organizma.

Čakre su energetska središta, transformatori energije koji naše telo povezuje sa univerzalnom kosmičkom energijom.

Čakre ovu energiju upijaju, razlažu i po energetskim kanalima (meridijanima) šalju u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, u nervni sistem i krv.

Iako postoji više, najčešće se govori o sedam glavnih čakri koje su smeštene u sredini tela, raspoređene su odozdo prema gore na kičmi, tako da svaka sledeća čakra podrazumeva viši nivo postojanja.

Riječ „chakra“ sanskrtskog je porekla i znači kolo ili vrtlog.

Grafički posmatrano, čakre su kupasti vrtlozi koji se vrte velikom brzinom u smeru kazaljke na satu i transformišu energiju. Svaka čakra je druge boje koja je povezana sa frekvencijom energije koju transformišu. Prva uputstva o tome kako se mogu pokrenuti nalazimo već u Upanišadama, svetim vedskim spisima Indije.

Svaka čakra ima prednju i zadnju stranu, odnosno to su glavne čakre i njihovi pandani.

Prednja strana na telu povezana je sa čovekovim emocijama, a zadnja strana tela duž kičme je usko povezana sa našom voljom.

Ukoliko Vam opadne volja to se odmah primećuje po držanju tela. Ukoliko imate neki emotivni problem tada se manifestiraju razni poremećaji u organima na prednjem delu tela, kao što su creva, želudac, srce, štitna žlezda i drugo.

Čovek je zdrav ako su mu čakre (vrtlozi) usklađene i otvorene za protok energije. Što više energije protiče kroz čakre, čovek je zdraviji. Ako čakra ne može da apsorbuje energiju, onda je blokirana i pojedini delovi tela nisu snabdeveni sa dovoljno energije. U tom slučaju usled nedostatka napajanja tela životnom energijom postepeno nastaju bolesti ili različite psihičke teškoće.

 

7 glavnih čakri su smeštene napred i nazad

Prva- osnovna čakra (korenska čakra) Muladhara
Druga- seksualna čakra Svadhišthana
Treća- solarna čakra Manipura
Četvrta – srčana čakra Annahata
Peta – grlena čakra Višuddha
Šesta – čeona čakra Agja (ili Adžna)
Sedma – krunska čakra Sahasrara

 

prilagodila: Pustinjska ruža)

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *